Státní ústav pro kontrolu léčiv si „posvítil“ na podložku, která odstraňuje bolesti zad.

S bolestí zad se setkalo už 80% Čechů. I podle Světové zdravotnické organizace bolest zad zaujímá přední příčky nejčastějších nemocí.

Málo pohybu a dlouhé statické sezení jsou hlavní činitelé zapříčiňující civilizační chorobu zvanou BOLEST ZAD.

Každý zaměstnanec, jehož práce je vykonávána převážně vsedě (3-4 hodiny denně) se může obávat o své finanční příjmy, jelikož ho bolest zad může postihnout prakticky kdykoliv.

V roce 2015 bylo kvůli bolesti zad v pracovní neschopnosti 280 000 Čechů a průměrná pracovní neschopnost trvala 66 dní.

Z tohoto důvodu česká firma DD-Hippero s.r.o vyvinula dynamicko-směrovou podložku Dvectis, která během sezení působí jak preventivně proti bolesti zad, tak i rehabilitačně, pokud už bolest nastane.

Státní ústav pro kontrolu léčiv České republiky schválil klinickou zkoušku, jež měla ověřit bezpečnost a účinnost dynamicko-směrových podložek Dvectis.

Klinická zkouška hodnotící účinnost a bezpečnost použití podložek Dvectis SINGLE a Dvectis DOUBLE v porovnání "s" a "bez" aplikace podložky u pacientů s chronickou bolestí páteře (kód protokolu DVE – 17) proběhla v souladu s požadavky správné klinické praxe.

Účinnost obou typů dynamicko-směrové podložky byla hodnocena jako skóre výskytu bolestivých symptomů v oblasti zad/páteře po dobu 6 týdnů ± 5 dní. Během sledovaného období bylo zjištěno, že intenzita bolesti (respektive výskyt bolesti) se postupně v pozorované skupině snižovala. Po 6 týdnech bolesti ustoupily o 67%. Na základě výše uvedených důkazů Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal toto rozhodnutí:

Certifikace pro Dvectis SINGLE

Certifikace pro Dvectis DOUBLE

Úspěšně se potvrdilo, že Češi vymysleli jako první na světě produkt, který během sezení dokáže odstranit bolesti zad, a tím pádem zcela "vymýtit" tuto civilizační nemoc.

Další už jen třešničkou na dortu pro společnost bylo získání patentu, který vyzdvihuje její celosvětovou jedinečnost.